لیست اخبار و اطلاعیه ها
تاریخ ثبت: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

فروش کارخانه صنعتی تولید مالت جو

فروش ملک صنعتی باخط تولید مواد غذایی -دارویی مالت جو در بهترین موقعیت 

مشهد - بزرگراه آسیایی-کیلومتر18

footer banner صفحه ثبت ملک